Sunnmørskyrkjene

199,- NOK
Før pris: Ikke medlem: 199,- NOK

Sunnmøre har over 50 kyrkjer som har ei lang og rik historie, men denne historia er lite kjend og utforska. Denne boka gir for første gang ei samla framstilling av dei viktigaste kulturminna våra, både den felles historia og kvar einskild kyrkje.

  • Utgjeve av Bla Forlag

På lager

like